You are currently viewing Projekta Nr.8.3.5. 0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2.semestra aktualitātes

Projekta Nr.8.3.5. 0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2.semestra aktualitātes

Projekta ietvaros izglītojamie tika informēti par dažādām iespējām izglītības turpināšanai pēc skolas pabeigšanas; izglītojamiem tika piedāvāts apmeklēt dažādus karjeras atbalsta pasākumus un bija iespēja saņemt individuālās karjeras konsultācijas.

Mācību gada 2.semestris ir laiks, kad izglītības iestādes aktīvi rīko Atvērto durvju dienu pasākumus gan klātienē, gan zoom vidē, tādējādi, iepazīstinot topošos izglītojamos ar daudzveidīgo izglītības programmu piedāvājumu. 9. un 12.klašu izglītojamiem bija iespēja atlasīt un apmeklēt sev interesējošās izglītības iestādes. Klātienē skolā viesojās LiepU Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta direktors   Uldis Žaimis,  un Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne un RTU   Liepājas studiju un zinātnes centra vadītājs Mārcis Priedīts.

24.03.2022. 10. un 11.klases izglītojamiem notika pasākums   “Karjeras mugursoma”. Pasākums  notika sadarbībā ar Swedbank programmu “Dzīvei gatavs” un VID.  Nodarbības mērķis –  iepazīstināt skolēnus ar 3 profesijām – sekretāre, muitas eksperts, galvenais nodokļu inspektors, un pastāstīt par prasmēm un īpašībām, kas noderīgas darba gaitās, t.sk. karjeras izaugsmē. Nodarbības laikā tika  vērsta skolēnu uzmanību uz to, ka, sasniedzot 18 gadus, paveras iespēja dibināt savu uzņēmumu, bet pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ var rasties situācija, ka jaunieši tiek ļaunprātigi izmantoti, kļūstot par uzņēmuma vadītājiem “uz papīra”.

06.04.2022., pēc divu gada pārtraukuma, klātienē notika Ēnu dienas pasākumi.  Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Liepājas Liedaga vidusskolas 9.klašu skolēni aktīvi iesaistījas Ēnu dienas aktivitātēs. Jaunieši ēnoja policistus gan Valsts, gan Pašvaldības policijā; prokuroru Dienvidkurzemes prokuratūrā; tiesnesi Liepājas tiesā; farmaceiti XL salas Benu aptiekā, vides dizaineri December Design,  reklamācijas speciālistu Lielajā dzintarā u.c. profesiju pārstāvjus. No ēnu devējiem ir saņemtas ļoti labas atsauksmes par mūsu skolas skolēniem – “skolēni bija sagatavojuši jautājumus, ieinteresēti, spēja sadarboties ar citiem”. Paši skolēni ar aizrautību stāstīja par redzēto.

20.04.2022. notika  Karjeras stunda 9.klasēm – profesijas arhitekts iepazīšana kopā ar arhitektu Gundaru Vīksnu. KA joma – darba pasaules iepazīšana. Akcentēta eksakto zināšanu nozīmība, izglītības programmu izvēle pēc 9.klases, iepazīta arhitekta darba ikdiena.

25.04.2022. notika 9.-12.klašu skolēnu grupas nodarbība par studiju iespējām ārvalstīs. Sadarbībā ar Education First. KA joma – tālākizglītība. Izglītojamie tika  informēti par nepieciešamajiem dokumentiem, izziņām un sekmēm, lai piedalītos konkursos studijām ārvalstu augstskolās.

05.05.2022. 9.a klasei un 10.klasēm notika nodarbības sadarbībā ar Swedbank programmu “Dzīvei gatavs” un Tiesībsarga biroju par “Datu aizsardzību”. Nodarbībā pārrunāja datu aizsardzības pamatnoteikumus un  risināja praktiska rakstura uzdevumus par datu aizsardzības tēmu.

10.05.2022.notika  Karjeras pasākums zoom vidē 9.klašu skolēniem “Izvēlies jurista profesiju” sadarbībā ar juristi Lieni Cakari.

18.05.2022. Sadarbībā ar Liepājas Jauniešu māju 11.b klasei notika “Karjeras stunda kopā ar Eiropas mobilitātes programmas jauniešiem”.Jaunieši no Bulgārijas un Itālijas iepazīstināja ar 5 dažādām iespējām projektu ietvaros apceļot, padzīvot un pastrādāt Eiropā. Jauniešiem saņēma  informāciju par Eiropas  mobilitātes  programmu un iespēja pārliecināties par savām angļu valodas prasmēm saziņā.

2021./2022.mācību gada 2.semestrī individuālās konsultācijas saņēma 26 izglītojamie.

Projekta ietvaros notika izglītojamo un vecāku aptauja par karjeras jautājumiem. Izglītojamie atzina, ka vēlas tuvāk iepazīties ar dažādu jomu speciālistiem, lai varētu saprast, kādu profesiju izvēlēties, apmeklēt Ēnu dienas, saprata individuālo karjeras konsultāciju nozīmīgumu. Savukārt, vecāki ierosināja, ka karjeras konsultācijām vajadzētu būt pat obligātām un  nepieciešams apmeklēt reālus uzņēmumus, un tikties ar iedvesmojošam personībām. Vecāki novērtēja skolēnu vasaras darba iespējas. Lielākā daļa aptaujāto izglītojamo atzina, ka izprot karjeras atbalstu skolā un zina, ka nepieciešamības gadījumā var vērsties pie karjeras konsultanta. Aptaujātie izglītojamie novērtēja, ka mācību priekšmetu pedagogi izskaidro, kur konkrētās zināšanās varēs reāli izmantot.

Projekts noslēgsies 31.augustā.

Elita Malovka
projekta karjeras konsultante