Informatīvs katalogs par projektiem

Klajā nācis informatīvs katalogs par mūsu skolas projektiem 2019./2020. mācību gadā. Tas tika izveidots ar mērķi pārskatāmi apkopot informāciju par visiem aktuālajiem Latvijas un starptautiska mēroga projektiem. Katalogs ikvienam interesantam brīvi pieejams elektroniskā formātā. 

Materiāls tapis sadarbībā ar visu projektu koordinatoriem: Natāliju Zavaruhinu, Andru Krasavinu, Anastasiju Jericjanu, Andreju Zavaruhinu, Jekaterinu Zalomovu, Baibu Bolšteinu, Lailu Jaunskalži un Margaritu Ķudi. Liels paldies par ieguldījumu arī sociālajam pedagogam Annai Ušeņinai, logopēdei Ingai Dukulei un informātikas skolotājai Anitai Gudkovai.

Latvijas un starptautiskā mēroga projekti