You are currently viewing Projekts “Dzīvot zaļi?!”

Projekts “Dzīvot zaļi?!”

No 2022. gada 4. janvāra darbu sācis projekts “Dzīvot zaļi?!”, kuru īsteno LLU Mūžizglītības centrs Jelgavā, sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā programmas “People to People Cultural Engagement” ietvaros.

Pavisam projektā iesaistījušās 12 vidusskolas no dažādām Latvijas pilsētām, divas no tām ir no Liepājas – mūsu, Liepājas Liedaga vidusskola, un O. Kalpaka 15.vidusskola. Katru skolu pārstāv viens pedagogs karjeras konsultants un divi jaunieši. Mūsu skolā tie ir Aira Klampe un Deniss un Dmitrijs Kašini no 11.B klases.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunas prasmes (t.sk., kritisko domāšanu, medijpratību) un uzlabot zināšanas un izpratni par zaļo dzīvesveidu un karjeras iespējām, savstarpēji sadarbojoties dažādām paaudzēm, latviešu un mazākumtautību skolu jauniešiem un pedagogiem karjeras konsultantiem un bioloģiski sertificētām lauku saimniecībām, lai kopā kliedētu mītus par zaļu dzīvošanu, izprastu bioloģisko produktu vērtību un popularizētu to jauniešu vidū.

Projekta norise no š.g. 4. janvāra līdz 31. martam.