Par mācību procesa organizāciju no 2021. gada 15.novembra