Rīkojums par papildus brīvdienām 1.klašu izglītojamiem