Sasniegumi

Sasniegumi pa mācību jomām

Matemātikas, dabaszinību un informātikas jomā

Matemātika

Fizika

Ķīmija

Dabaszinības

 Bioloģija

Informātika un robotika

Valodu jomā

Latviešu valoda un literatūra

 

Angļu valoda​

Krievu valodā un literatūra

Krievu valodā un literatūra

Sociālo zinību jomā

Ekonomika

Ģeogrāfija

Vēsture

Kulturoloģija

Mājturību un tehnoloģiju un mūzikas jomā

Mājturība un tehnoloģijas

Vizuālā māksla

Mūzika

Sporta jomā

Olimpiskā diena 2019.

1.vieta – 5.b, pievilkšanās
2.vieta – 11.c, pievilkšanās
2. vieta – 5.kl. grupā , pretstafete
Orientēšanas spēlēs – 1 zelts, 1. sudrabs un divas bronzas medaļas.

Zinātniski pētnieciskie darbi

Citi sasniegumi

Skolotāju 6. erudīcijas spēles

1.vieta vieta mūsu skolotāju komandai