You are currently viewing “Siltais” ziedojums Veco ļaužu mājas iedzīvotājiem
Siltais ziedojums

“Siltais” ziedojums Veco ļaužu mājas iedzīvotājiem

  • Post category:Latviski

Labdarības organizācija palīdzēsim.lv jau vienpadsmito gadu organizēja akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

 

       Labo darbu nedēļas ietvaros, Liepājas Liedaga vidusskola organizē Labdarības akciju Veco ļaužu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. Katrs skolēns, vecāki un/vai skolotājs tiek aicināts sarūpēt šalli, lakatu (adīt vai ziedot lietotu- bet tad laba stāvoklī un tīru) .

 

       Akcija notiek no 9.10. līdz 8.11.

 

      Šalles un lakatus katras klases audzinātāja (visus kopā) var nodot A.Ušeņinai (69.kab.) vai D.Fugalickai (132.kab.)

Paldies visiem, kas jau aktīvi iesaistījās akcija! Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

        Благотворительная организация palīdzēsim.lv уже одиннадцатый год подряд организует акцию “Неделя добрых дел”, благодаря которой внимание акцентируется на помощь нуждающимся и которая не требует больших финансовых вложений.

 

      В рамках недели доброты наша школа организует благотворительную акцию для жильцов лиепайского дома престарелых. Каждый ученик, родитель и учитель может пожертвовать шарф (можно его связать своими руками, а можно пожертвовать подержанный, но в этом случае в хорошем состоянии и чистый). 

 

     Акция проходит с 9 октября по 8 ноября. 

      Шарфы и платки классный руководитель cдаёт А. Ушениной в 69. кабинет или Д. Фугалицкой в 132 кабинет. Большое спасибо всем тем, кто уже активно участвует в акции! Делая вместе, мы можем сделать больше добрых дел!