“Skaitīšana uz abaka”

“Skaitīšana uz abaka”

2.c skolēni iemācījās skaitīt uz abaka (skaitīkļi) un prot spēlēt sen zināmas rotaļas “Strautiņš” un “Gredzentiņ”.