Skolas padome 2022./2023.
 • Skolas padomes sastāvs

  18 dalībnieki:
  • 12 klašu pārstāvji
  • 2 skolēni
  • 3 pedagogi
  • 1 dibinātājs

 • Skolas padomes dalībnieki un saziņa

  Skolas padomes pārstāvju saraksts ir pieejams e-klases pastā "Skolas padome" adresātos.

Ko dara skolas padome?

Aktuālu jautājumu risināšanā un skolas dzīvē piedalās skolas padome, kuras sastāvā ir vecāku pārstāvis no katras klašu paralēles. Ar skolas padomes pārstāvjiem var sazināties e-klases e-pastā.

Skolas padomes sanāksmes

Sanāksmes protokols

12. oktobris

Sanāksmes protokols

...

Sanāksmes protokols

...

Skolas padomes raksti