Par skolas padomi

Aktuālu jautājumu risināšanā un skolas dzīvē dalību pieņem skolas padome, kurā sastāvā ir vecāku pārstāvi no katras klašu paralēles. Ar skolas padomi var sazināties e-klases e-pastā.

Skolas padomes sanāksmes 2020./2021. māc. gadā:
27.04.2020.