Skolēnu vecāku diena – 14.11.2019. no 17:00 līdz 19:00

Skolēnu vecāku diena – 14.10.2019. no 17:00 līdz 19:00. Vecāki var pierakstīties e-klasē (e-klases pasts).

Categories: