You are currently viewing Skolotāji veido no māla šķīvjus ar dažādām tehnikām un dekorācijām
74407032 2470147249974384 2922311965994909696 n

Skolotāji veido no māla šķīvjus ar dažādām tehnikām un dekorācijām

  • Post category:Latviski

Gandrīz katru dienu skolotāji saskaras ar vairākām grūtībām . Bet pats svarīgākais – vienmēr droši iet uz priekšu! Mūsu skolotāji ir daudzpusīgi un radoši cilvēki un to viņi pierāda katru dienu savā darbā ar skolēniem. Izzināt un mācīties ko jaunu, tas vienmēr ir bijis aizraujoši. Jau tradicionāli pirmsvētku laikā mūsu skolotāji pasniedz un arī paši piedalās dažādās radošajās meistarklasēs. Šodien mēs veidojām no māla šķīvjus, izmantojot dažādus veidošanas paņēmienus un dekorācijas. Meistarklases tematika tika veltīta Jaunā astronomiskā gada dzīvniekam. Pateicoties mūsu talantīgajai mājturības skolotājai Tatjanai Perčatkinai, skolotāji sagatavoja savas pirmās Ziemassvētku dāvanas.

 

      Meistarklasē piedalījās Irina Martinova , Andrejs Zavaruhins, Tatjana Dzalba , Diana Fugalicka , Anastasija Jericjana , Kristine Potocka , Jaroslavna Martinova – Vīnkalna , medmāsa Jeļena Nikolajeva, Ludmila Smirnova , Marija Grigorjeva , Anita Gudkova.

Немалые трудности встают перед учителем практически каждый день. Но самое главное – всегда смело идти вперёд. Наши учителя –  очень интересные и творческие люди, и подтверждают они это каждый день. Узнавать и учиться чему-то новому – это всегда интересно. Традиционно в преддверии праздников наши учителя устраивают для себя мастер-классы. Сегодня мы лепили из глины праздничные тарелочки. Благодаря талантливейшей Татьяне Анатольевна Перчаткиной теперь у нас есть первые Новогодние подарки.

 

      В мастер-классе принимали участие – Ирина Мартынова, Андрей Заварухин, Татьяна Дзалба, Диана Фугалицка, Анастасия Ерицян, Кристина Потоцка, Ярославна Мартынова-Винкална, медсестра Елена Николаева, Людмила Смирнова, Мария Григорьева и Анита Гудкова.