“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001.

      No 2017. gada izglītības iestāde ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001. Liepājas Liedaga vidusskola projektā piedalās arī 2019. gadā un nodrošina…

Continue Reading“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001.