Tag: Karjera

Skolas 3.BC klašu skolēni devās ekskursijā uz SIA “Liepājas tramvajs”, lai iepazītu uzņēmuma darba vidi un tur strādājošās profesijas. Ekskursija – nodarbība notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni, tiekoties ar uzņēmuma tehnisko direktoru A. Raudu,  uzzināja, ka vecākā elaktriskā tramvaja līnija visā Baltijā 1899. gadā sāka darboties […]
25. oktobrī skolā starptautiskā karjeras izglītības projekta “ Start Strong” ietvaros viesojās Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas karjeras un izglītības speciālisti.   Kolēģi gribēja iepazīt un diskutēt par jauniešu iespējām izzināt profesijas, kā arī par karjeras izglītības īstenošanu skolā.Pieredzē dalījās skolas pedagoģe karjeras konsultante Laila Jaunskalže un 7.B klases auzinātāja skolotāja Tatjana Dzalbe.   Pedagogi piedalījās vairākās […]