Topošām 1.klasēm

Reģistrācija 1.klasē 2020./2021.m.g. sāksies 2020.gada 3.februārī plkst. 9:00

Reģistrācija 1.klasēs notiek elektroniski pēc  http://www.registrs.liepaja.edu.lv

Elektroniski reģistrēties var 14 dienas (līdz 17.februāra plkst. 8:59:59), klātienē LIP līdz 2020.gada 31.augustam.

Grozījumi "Kārtībā, kāda reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs"

Video pamācība

Topošo 1.klašu tikšanās

Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās. Sīkāka informācija par programmām un klašu komplektāciju 28. aprīļa vecāku sapulcē plkst. 17:00.

No 1. līdz 5. jūnijam noritēs pirmklasnieku adaptācijas nedēļa. Mācības no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Informatīvie tālruņi: 634 31 772.

Iesniedzamie dokumenti

– līdzi ņemt dzimšanas apliecību;


Pārējos dokumentus iesniedz pēc pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas:
– Medicīnas karte – 26/u
– Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi


Aizpildītu iesniegumu (uz vietas) un citus dokumentus ir nepieciešams iesniegt kancelejā, 3. kabinetā, Liedaga iela 5, Liepājā.