Video pamācība

Topošo 1.klašu tikšanās

Iesniedzamie dokumenti

– līdzi ņemt dzimšanas apliecību;


Pārējos dokumentus iesniedz pēc pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas:
– Medicīnas karte – 26/u
– Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi


Aizpildītu iesniegumu (uz vietas) un citus dokumentus ir nepieciešams iesniegt kancelejā, 3. kabinetā, Liedaga iela 5, Liepājā.