Topošām 10.klasēm

Esam mūsdienīga un kreatīva skola, kura ir gatava tev dot labu pamatu tālākos dzīves un karjeras ceļos. Ja esi gatavs sadarboties un draudzēties, tad mūsu mērķi sakrīt. Esi gaidīts Liepājas Liedaga vidusskolā!

 

Topošo desmitklasnieku un viņu vecāku tikšanās. Sīkāka informācija par programmām un klašu komplektāciju ___ aprīļa vecāku sapulcē plkst. .. : …

Informatīvie tālruņi:   .

 

Ar pieejamām vispārizglītojošām programmām, priekšmetiem un stundu skaitu var iepazīties  pēc sekojošās saites.

 

Reģistrācija 10.klasēs notiek klātienē. Tiekamies skolā __.jūnijā plkst. 10:00:

Iesniedzamie dokumenti

 

– vecāku iesniegums;
– pases un dzimšanas apliecības kopijas;
– apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
– centralizētā eksāmena sertifikāta valsts valodā kopija, uzrādot oriģinālu; 
– medicīnas karte – 26/u.
Dokumentus var iesniegt 3.kabineta kancelejā.