Esam mūsdienīga un kreatīva skola, kura ir gatava tev dot labu pamatu tālākos dzīves un karjeras ceļos. Ja esi gatavs sadarboties un draudzēties, tad mūsu mērķi sakrīt. Esi gaidīts Liepājas Liedaga vidusskolā!

Uzņemšana 10.klasē

10.klasē uzņem skolēnus, kuriem:

1.Visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm;

2. Izvēlētajos padziļinātajos kursos, vērtējums mācību priekšmetā nav zemāks par 5 ballēm;

3. Ir uzrakstīta motivācijas vēstule.

 Uzņemšanas rezultātus fiksē protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir skolas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā un 10.klašu audzinātāji.

 

 

Iesniedzamie dokumenti

 

– vecāku iesniegums;
– pases un dzimšanas apliecības kopijas;
– apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
– centralizētā eksāmena sertifikāta valsts valodā kopija, uzrādot oriģinālu; 
– medicīnas karte – 26/u.
Dokumentus var iesniegt 3.kabineta kancelejā.