Informēšana par personas datu apstrādi izmantojot sīkfailus tīmekļa vietnē

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, tālrunis: 63431772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 

 

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS 

Nolūki: 1) iegūt lietotāju apmeklējumu statistiku, lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu. 2) darīt lietotājiem pieejamus Liepājas Liedaga vidusskolas Youtube videoklipus, lai tos ērti un mūsdienīgi varētu apskatīt. 

Ja lietotājs apstiprina sīkfailu pieņemšanu, tad sīkfailu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkfailiem (t.sk. informāciju, ka personas dati tiek nodoti trešajām personām, iespējams arī, ārpus Eiropas savienības/ Eiropas ekonomiskās zonas), to izmantošanas nolūkiem.  

Nolūks – nodrošināt izglītības iestādes tīmekļa vietnes liedaga.liepaja.edu.lv darbību un pamatfunkcijas

Noraidot sīkfailus vai nesniedzot piekrišanu, lietotājs noraida visus neobligātos un trešo pušu sīkfailus, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamos sīkfailus, kuri ir nepieciešami tīmekļa vietnes darbības un pamatfunkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts)

 

PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKFAILU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA 

Liepājas Liedaga vidusskolas tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkfailu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkfailu izmantošanu nospiežot pogu “Noraidīt”. Sīkfailu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Liepājas Liedaga vidusskolas tīmekļa vietnes kājenē “Pārvaldīt sīkdatnes” un pēc tam izvēloties attiecīgos iestatījumus. 

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkfailu bloķētājus, vai mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai dzēst sīkfailus savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.  

 

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTOTIE SĪKFAILI 

Liepājas Liedaga vidusskolas tīmekļa vietnē (liedaga.liepaja.edu.lv) izmanto sīkfailus (arī zināmi kā sīkdatnes, cookies), kas iegūst tīmekļa vietnes lietotāja personas datus (IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku). 

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes: 

 

NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI 

Lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkfailu pieņemšanu vai noraidīšanu. 

Sīkfaila nosaukums 

Sīkfaila īpašnieks 

Derīguma termiņš 

Izmantošanas mērķis 

cmplz_policy_i d 

liedaga.liepaja.edu.lv 

1 gads 

Glabā pieņemto sīkfailu ID. 

cmplz_choice 

liedaga.liepaja.edu.lv 

1 gads 

Glabā informāciju par to vai sīkdatņu ziņojums tika noraidīts. 

cmplz_consent _status 

liedaga.liepaja.edu.lv 

1 gads 

Glabā informāciju par to vai lietotājs sniedzis piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. 

cmplz_functional 

 

liedaga.liepaja.edu.lv 

1 gads 

Glabā funkcionālo sīkfailu piekrišanas iestatījumus. 

cmplz_statistic
s-anonymous 

liedaga.liepaja.edu.lv 

1 gads 

Glabā statistikas sīkfailu piekrišanas iestatījumus. 

cmplz_marketi ng 

liedaga.liepaja.edu.lv 

1 gads 

Glabā mārketinga sīkfailu piekrišanas iestatījumus. 

 

STATISTIKAS SĪKFAILI 

Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo tīmekļa vietni, piemēram, lai noteiktu kādas sadalas tiek visbiežāk apmeklētas. 

Sīkfaila 
nosaukums 

Sīkfaila īpašnieks 

Derīguma termiņš 

Izmantošanas mērķis 

_ga 

liepaja.edu.lv 

2 gadi 

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

_gatz 

liepaja.edu.lv 

Uz sesijas laiku 

Izmanto Google Analytics, lai analizētu pieprasījumu skaitu mājas lapai. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

_gid 

liepaja.edu.lv 

1 diena 

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

docs.google.com 

Uz sesijas laiku 

Reģistrē unikālu ID, lai iegūtu datus par lietotāja uzvedību tīmekļa vietnē. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

 

MĀRKETINGA SĪKFAILI 

Trešās puses sīkfaili ir sīkfaili no tīmekļa vietnēm vai ārpakalpojumiem, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē, bet nepieder mums, piemēram, lai nodrošinātu Google kartes izmantošanu. 

Sīkfaila
nosaukums 

Sīkfaila īpašnieks 

Derīguma termiņš 

Izmantošanas mērķis 

NID 

google.com 

6 mēneši 

Reģistrē unikālu ID, kas identificē lietotāja ierīci atgriežoties tīmekļa vietnē. ID pēc tam tiek izmantots mērķētām reklāmām. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

COMPASS 

docs.google.com 

Uz sesijas laiku 

Nav informācijas par šīs sīkdatnes funkcijām. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

VISITOR_INFO1 

_LIVE 

youtube.com 

179 dienas 

Tiek fiksēta lietotāju izvēles tīmekļa vietnē iegultajiem Youtube videoklipiem. Nosaka vai lietotājs izmanto jauno vai veco Youtube saskarnes versiju. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

YSC 

youtube.com 

Uz sesijas laiku 

Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kādus Youtube videoklipus lietotājs ir redzējis. 

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ! 

 

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI 

Personas datu saņēmēji ir Liepājas Liedaga vidusskolas atbildīgie darbinieki, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas.  

 

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS 

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.