Stundu izmaiņas

Kalendārs

/p>

Priekšmetu skolotāju konsultāciju grafiks

Fakultatīvās, interešu izglītības, mākslinieciskā pašdarbības, individuālās un grupu nodarbības
Stundu izmaiņas
Kalendārs

Konsultācijas

Konsultāciju grafiks vēl tapšanas stadijā.

Fakultatīvi

Fakultatīvu grafiks vēl tapšanas stadijā.

Mēnešbiļešu pārdošana

Oktobra sabiedriskā transporta mēnešbiļešu pārdošana 4.kabinetā 1.stāvā (pie sekretāres):

Mēnešbiļešu pārdošana skolēniem un vecākiem (tikai caur galveno ieeju un tikai maskā):

  •  2.-12.kl. skolēni no 24. septembra līdz 8.oktobrim no plkst 8:30 – 15:00;
  •  1. klases skolēni mēnešbiļetes saņems no klases audzinātājas.

Cenas:

  • kopīgā mēnešbiļete autobusam un tramvajam – 15 Eur. 
  • 3+ kartes turētajiem (3 – 4 bērni ģimenē) mēnešbiļetes cena – 9 Eur.
  • 3+ Ģimenes karti uzrādīt pirms mēnešbiļetes iegādes!!

Norēķināties var tikai ar skaidru naudu. Lūgums sagatavot precīzu naudu.

Mutes un deguna aizsegu lietošana

Publikācijas

Stundu saraksts

1.-3. klases

Stundu saraksts 4.-6. klasēm

Stundu saraksts 7.-9. klasēm

Stundu saraksts 10.-12. klasēm

Par skolu

Rudens

Ziema

Pavasaris

Vasara

all seasons lean 1920x401

     Liepājas Liedaga vidusskola ir valsts mazākumtautību skola. Skola atrodas pie Baltijas jūras Liedaga ielā 5, Liepājā, Latvijā. Blakus ir slēgtie tenisa un volejbola korti un tenisa halle, dzīvojamās mājas, autostāvvieta un lielveikals. 

      Skolā ir mūsdienīgi aprīkota ēdnīca, garderobes, sporta zāle ar atsevišķām ģērbtuvēm un dušas telpām, modernizēts sporta laukums, bibliotēka, daudzfunkcionāla aktu zāle, divi informātikas kabineti, skolotāju istaba un 50 mācību telpas. Katrā mācību klasē ir dators, projektors, televizors vai interaktīvā tāfele un visos kabinetos ir interneta pieslēgums ar bezvada interneta piekļuvi bez ierobežojuma.

      2019.gada 13. jūnijā Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu apvienot divas vidusskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu un Liepājas pilsētas 12.vidusskolu, un nosaukt apvienoto vidusskolu par Liepājas Liedaga vidusskolu. Pirmais mācību gads tika uzsākts 2019. gada septembrī ar vairāk nekā 1000 skolēniem.  Vairāk par skolu

      Liepajas Liedaga vidusskola is a state minority school. Situated near the shore of the Baltic sea, on 5 Liedaga street in Liepaja, Latvia, the public school enjoys the beauty of all four seasons of the year. Surrounded by the school’s open track-and-run field, city-built closed tennis- and volleyball courts and a tennis hall, a vehicle parking area and multi-storey apartment homes, it has a supermarket within an arm’s reach. 

      The school has a modernly equipped canteen, wardrobes with lockers, a gym with changing rooms and showers, a track-and-run field with compacted football and basketball fields, a library, a multifunctional hall room, two ICT rooms, a teacher’s room and 50 classrooms. Every classroom has a computer, a projector, a TV or an interactive board and a free Internet Wi-Fi connection. 

      On 13th June 2019, the City Council of Liepaja has made a decision to merge two public schools, previously known as Liepājas A.Puškina 2. vidusskola and Liepājas 12.vidusskola, and named the two merged schools as Liepājas Liedaga vidusskola. The 1st school year started in September 2019 with over 1000 students.   More info about the school

    Лиепайская средняя школа Лиедага является государственной школой национальных меньшинств. Расположившись на берегу Балтийского моря, на улице Лиедага 5, в Лиепае, в Латвии, школа наслаждается красотой всех четырёх времён года. Вокруг школы расположены спортивная  площадка с небольшим полем для футбола и баскетбола, городские теннисные и волейбольные корты под открытым небом и теннисный холл, а также территория для парковки транспорта и многоэтажные дома. Неподалёку находится супермаркет.  

  В школе имеются современно оборудованная столовая, гардероб, спортивный зал с раздевалками и душем, библиотека, многофункциональные помещения: актовый зал, два кабинета информатики, учительская и 50 учебных кабинетов. В каждом классе имеется компьютер, проектор, телевизор или интерактивный экран. Предоставлено бесплатное беспроводное подключение к интернету.

13 июня 2019 года Дума города Лиепаи объединила две школы: Лиепайскую среднюю школу №2 им. А. Пушкина и Лиепайскую среднюю школу №12, назвав новую школу – Лиепайская средняя школа Лиедага. Первый учебный год в сентябре 2019 года начали более 1000 учащихся.  Больше информации о школе

Skolas aprīkojums

Ir vieta, kur var
novietot mašīnu

Ir 50 klases,
aktu zāle, sporta zāle
un sporta laukums

Bezmaksas internets.
Parole: liedagas

Piemērots cilvēkiem ar ierobežotām iespējām

2019.gada modernizēta skola